Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU
dle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)
 
Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Markéta Gajdošová (dále jen „zpracovatel“), IČO:
07023952, se sídlem U Slunečních lázní 1138, 46014 Liberec, zapsané živnostenským odborem
Magistrátu města Liberce dne 9. 4. 2018, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

I. Rozsah zpracování
Vaše osobní údaje (dále jen “”) budeme na základě přihlášení k odběru newsletteru/novinek
zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
 
II. Účel zpracování
Vaše OÚ budeme zpracovávat pro marketingové účely: účely přímého marketingu (např. zasílání
aktuálních informací spojených s působností společnosti, jejích produktů a služeb).
 
III. Doba zpracování
Vaše OÚ budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas
můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili
nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.
IV. Zapojení zpracovatelé
Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:
 marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce
 provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného
provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné – v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky
nemůžeme zasílat.
 
Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:
 vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
 požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit,
 požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 odhlásit se z odběru obchodních sdělení 
Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: helena@marketagajdosova.com. Dozorovým
úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz.