Ztráta menstruace: Proč to není ok a je potřeba to řešit?

Ztrátu menstruace mnohé ženy vnímají pozitivně. Mají přece „o problém méně“, který nemusí řešit, anebo to pro ně dokonce znamená nevyřčený symbol „dostatečné štíhlosti“. Bohužel, je však toto téma opředené mnoha mýty. Ztráta menstruace opravdu NENÍ normální a je potřebné ji co nejdříve a se zásadní důležitostí řešit.

Ač se to nezdá, týká se mnohem více žen, než je na první pohled vidět. Ve společnosti je obecně téma menstruace pořád tabu, a to nemluvíme ani o „podporované“ dietní kultuře, společenském tlaku a vysokých nárocích, které na sebe často jakožto ženy klademe.

Ztráta menstruace je komplexní problematika, která má spoustu rozcestí. Velmi často ale souvisí se stravovacími vzorci, vztahem k jídlu, energetickou dostupností, sportovní výživou, ale také s poruchami příjmu potravy. To znamená, že téměř vždy je nutná nutriční intervence.

Markéta se v rámci své praxe této problematice v teorii i praxi intenzivně věnuje, často ji se svými klientkami řeší a vkládá velkou pozornost do evidence-based metodik, které v nutričním týmu MG COACHING® využíváme. Je pro ni zásadně klíčová nejen edukace a osvěta, ale zejména nasměrování komplexního řešení. Nejen proto si velmi zakládáme na celkovém hormonálním zdraví. Ztráta menstruace je řešitelná a je skutečně nutné ji řešit. 

Proč? To už si slovy naší Markéty (a RED-S příměsí Nikoly) přečtěte tomto článku.

Co vlastně znamená zdravý menstruační cyklus pro tělo?

Menstruační cyklus je jeden z nejdůležitějších reportů ženského zdraví. Jeho funkční průběh mimo jiné signalizuje, že má tělo správné podmínky pro optimální fungování. Pokud je menstruační cyklus v pořádku, pravidelný a funkční, znamená to pomyslnou záruku bezpečí. Signalizuje nám jednoduchou souvislost: my dáváme správné podmínky jemu, aby ono naopak bylo schopné dávat ty nejlepší podmínky nám. Menstruační cyklus, zahrnující funkční ovulaci, je „superzbraň“, která ženě připravuje pevnou půdu nejen pro hormonální zdraví, ale spolu s ním také pro zdraví fyzické, psychické, metabolické, endokrinní, … Zkrátka veškeré další. Tělo je totiž složitý „stroj“, ve kterém všechno souvisí se vším. 

Co ztráta menstruace znamená pro tělo?

Zjednodušeně řečeno, absencí menstruace se tělo mimo jiné brání potenciálnímu početí dítěte, protože ví, že by na takový proces nemělo sílu. Jinými slovy, že mu na něj nezbývá energie. A to je problém. Organismus je v danou chvíli pravděpodobně energeticky podvyživený, neuspokojený, přetrénovaný a vystresovaný. Je to logické – pokud málo jíme, příliš tvrdě trénujeme, podhodnocujeme dostupnost energie, špatně spíme, konstantně se stresujeme, tělo chápe své ohrožení. Necítí se bezpečně. A tak v tu chvíli vypne, co může. To se na první pohled nemusí jevit jako problematické, ale opak je pravdou. Ženské tělo přestává tvořit estrogen a my tak přicházíme o svou plodnost.

Tělo upřednostní bazální procesy a základní fyziologické funkce organismu (např. práce srdce, mozková funkce, cirkulace krve, růst kostí), které nás drží při životě. Sekundární funkce, které k přežití nutně nejsou potřebné, včetně menstruace, jsou pro něj až na vedlejší koleji. Je zkrátka nucené vybírat si. A to v pořádku není. Energie, která není dostupná cyklu, pak totiž není dostupná ani endokrinnímu systému, imunitě, metabolismu, kardiovaskulárnímu systému, kostní denzitě, syntéze bílkovin, regeneraci, výkonnosti nebo psychice. A to jsme opět u toho, jak vše souvisí se vším…

V jakých situacích je možné menstruační cyklus ztratit?

Možných příčin jsou desítky a ve většině případů se jich pro zrod problému sčítá vícero. Problematika se týká mnohem vyššího procenta žen všech věkových kategorií, než se může na první pohled zdát. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • energetická nedostupnost = množství energie vytažené na beztukovou tělesnou hmotu, kterou organismus využívá pro pokrytí bazálních procesů a základních fyziologických funkcí organismu,
 • nedostatečný energetický příjem,
 • nadměrný energetický výdej,
 • nedostatek konkrétních makroživin (velmi často tuků),
 • nevyvážený tukový profil,
 • nedostatek konkrétních mikroživin,
 • narušené stravovací vzorce,
 • poruchy příjmu potravy,
 • podváha či nadváha,
 • neadekvátní procento tělesného tuku,
 • vrcholový sport,
 • emoční nebo fyzický stres.

Je “normální” ztratit menstruaci?

Jednou a provždy: NE. Pokud se nebavíme o fyziologicky očekávané absenci, například při těhotenství. Přestože je to v dnešním moderním světě bohužel normalizováno a můžete často slyšet opak, v pořádku to není nikdy. Je to velká červená vlajka, kterou je potřeba co nejdříve řešit. Nemělo by se to dít za žádných okolností, ani v případě redukčního procesu či vrcholového sportu.

Je procento tuku to, co řídí menstruaci? 

Ne. Hmotnost a potažmo procento tuku samozřejmě se zdravotním stavem, a tedy i s hormonálním profilem úzkou souvislost mají, ale navzdory dlouhodobému přesvědčení ztráta menstruace skutečně není „jen“ problémem nízkého procenta tuku. Je v první řadě problémem energetické nedostupnosti a nevhodného nastavení. Jinými slovy: procento tuku samo o sobě není tím, co řídí menstruaci. 

Toto je důležitá informace mimo jiné pro všechny atletky a jiné sportovkyně. Proces návratu menstruace nemusí nutně sám o sobě obnášet navýšení váhy ani procenta tuku. Z pozice výživářky vrcholových sportovkyň vnímám jako důležité zdůrazňovat, že výkonnostní, estetické či váhové požadavky vrcholového sportu by se nikdy neměly vylučovat s funkčním cyklem. Naopak, je priorita nastavit takové podmínky, aby energetická dostupnost odpovídala. S tím velmi úzce souvisí RED-S syndrom, se kterým jako výživoví specialisté pracujeme v rámci nutričních intervencí. S kolegyní Nikolou Fiskovou, specialistkou na sportovní výživu a novou posilou nutričního týmu MG COACHING®, vnímáme problematiku k řešení na denní bázi.

Z téhož důvodu je mi také potěšením při této příležitosti oznámit svou podporu a vstup do projektu Naplno, který vznikl pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru. Jeho cílem je zvýšit povědomí o existenci, prevenci a řešení RED-S, k čemuž se budu v blízkých měsících dále specifičtěji vyjadřovat prostřednictvím sociálních sítí.


Nikola Fisková, sportovní výživová specialistka z MG COACHING®, detailně k syndromu RED-S:

„Jako výživová specialistka, která se pohybuje ve sportovním prostředí, vnímám touhu sportovců dosáhnout nejen lepších výkonů, ale také estetických cílů. 

Snaha o dosažení ideální tělesné hmotnosti přijatelné pro daný sport energetickou restrikcí nebo zvýšením tréninkového energetického výdeje může vyústit v syndrom relativní energetické nedostupnosti ve sportu (RED-S), který se týká sportujících mužů i žen na rekreační i vrcholové úrovni. RED-S vzniká následkem nedostatečného příjmu energie ze stravy a / nebo nadměrnou fyzickou zátěží. Zjednodušeně – sportovec nejí dostatečně, záměrně i nevědomě.

Výskyt RED-S pozorujeme nejčastěji u sportovců soutěžících v disciplínách, kde je kladen důraz na tělesnou hmotnost, ať už z důvodu hmotnostních kategorií (např. bojové sporty) nebo z kulturně estetických důvodů (např. gymnastika, atletika, kde sportovkyně závodí v upnutém dresu). Syndrom ovlivní zdraví i výkony sportovce ve všech rovinách.

V praxi se snažíme rozlišit, zda se jedná o záměrnou kalorickou restrikci například vlivem PPP, nebo jestli se sportovec dostal do energetického deficitu nevědomky. Nutno podotknout, že symptomy RED-S nekorelují vždy s poruchami příjmu potravy. Někteří sportovci mohou mít vlivem náročných tréninků na delší dobu utlumené pocity hladu a apetitu. Pro takové případy je doslova nutné stanovit fixní stravovací plán, který bude pokrývat potřeby organismu v souladu s fyziologickými pocity.

V okruhu sportovců, ale i sportovních lékařů se bohužel stále vyskytuje mýtus, že ztráta menstruace u sportujících žen je normálníNení. Rizikem RED-S jsou přechodné, ale i doživotní nevratné zdravotní komplikace.“

Mnoho žen může ztrátu menstruace vnímat jako pozitivní, že mají „o starost méně“. Proč je takové myšlení špatné a potažmo nebezpečné?

V dnešním světě není neobvyklé vnímat menstruaci jako přítěž a při její ztrátě tak mít pocit, že je to „perfektní, protože máme o starost míň“. Jenže opak je pravdou. Starosti, které tím svému tělu a sobě způsobujeme, jsou mnohonásobně vyšší. V danou chvíli i do budoucna. Některé jsou dokonce nevratné. Proto vždy ráda dodávám velmi důležitý dovětek: pokud je ztráta menstruace problémem dnes, je JEŠTĚ DNES potřeba ji řešit.

Jak souvisí ztráta menstruace a psychické zdraví?

Protože je ztráta menstruace přirozeně od základu spojená s hormonálními nesrovnalostmi, celá rovina obratem negativně ovlivní i mentální zdraví. Mezi časté symptomy se tak pak řadí úzkosti, výkyvy nálad, deprese, problémy se spánkem. Je dlouho známým faktem, že ženy potýkající se se sekundární amonorheou (tj. ztrátou menstruace, které předcházel funkční cyklus) vykazují zvýšenou prevalenci kognitivních dysfunkcí a psychiatrických komorbidit.

Jak může při ztrátě menstruace pomoci výživový specialista?

Jako vždy, samozřejmě i zde záleží na příčině problému. Role výživového specialisty při pomoci s návratem menstruace může spočívat v zajištění odpovídající energetické dostupnosti, nastavení odpovídajících hladin nutrientů a příjmu jako celku, nastavení podpůrného suplementačního plánu, vyvážení deficitních hladin nutrientů, pomoci se stravovacími návyky a stravovacími vzorci a v neposlední řadě v roli důležitého katalyzátoru v případě léčby RED-S nebo poruch příjmu potravy. 

Kompetentní výživový specialista prošel při svém vzdělání ve výživě také mnoha multidisciplinárními předměty (endokrinologie, biochemie, klinická výživa aj.), které mu dávají do rukou nástroje k porozumění komplexního řešení. V MG COACHING® v praxi navíc spolupracujeme mezioborově s odborníky ze spjatých oblastí, od psychoterapeutů přes sportovní lékaře až po trenéry.

Na co si dát pozor, abychom tomuto problému předcházely?

V první řadě vždy nekompromisně zajišťovat adekvátní energetickou dostupnost, mít tedy povědomí o svém energetickém příjmu a objemu fyzických aktivit. Ani v případě pokusů o redukci nikdy neklesat pod bezpečné hladiny. Být v redukčním nastavení neznamená nutnost nešetrně slevovat z energetické dostupnosti, naopak. Pokud v procesu redukce hmotnosti či formování postavy přijdete o menstruační cyklus, je to velkým vykřičníkem nevhodně, nešetrně a nebezpečně nastaveného postupu. 

Dále:

 • optimalizovat hladinu makroživin, zajistit dostatečný příjem sacharidů i tuků,
 • nikdy neklesat pod příjem 1 g tuku/kg tělesné hmotnosti jako naprosté minimum (v MG COACHING® však svým klientkám zajišťujeme i přes tuto bezpečnou hranici podstatně vyšší poměry – a ano, to i při redukčním režimu),
 • pravidelně hlídat výsledky krevního obrazu,
 • v případě potřeby suplementovat veškeré deficitní hladiny,
 • přehodnotit tréninkový režim, náročnost, intenzitu a objem,
 • zaměřit se na stress management,
 • upustit od výživových experimentů,
 • konzultovat energetickou dostupnost s výživovým specialistou,
 • být vůči sobě vlídné a šetrné, protože zdraví je skutečně #1.

Pokud tě trápí ztráta menstruace či jiné problémy, nebo cítíš, že ve tvém vztahu k jídlu a výživě není něco v pořádku, kontaktuj nás a společně najdeme řešení. 

Je čas najít odpovědi jednou provždy!


description