Intuitivní stravování: Staňte se vlastními experty na výživu

V MG COACHING® je pojem „intuitivní stravování“ frekventovaně skloňovaným tématem. A vůbec ne náhodou. Jde o koncept, ke kterému prostřednictvím individualizovaných postupů vedeme všechny klienty tak, aby se stali skutečnými pány svého stravování a našli v jídle vysněnou svobodu, přirozenost, funkčnost a pozitivní vztah. 

Markéta Gajdošová, naše CEO a hlavní výživářka, označila intuitivní stravování ve své první knize, bestselleru Cesta k opravdovému jídlu (Gajdošová M., Ehrenbergerová E., 2019), za „pomyslný zlatý hřeb stravovací cesty“. Ze stejného důvodu na něm proto zakládá i metodiky všech nutričních spoluprací v MG COACHING®.

Proč se může zdát, že je intuitivní stravování taková věda, jaké „ale“ v sobě skrývá a co byste o něm měli vědět?

Co je to intuitivní stravování?

Ve zkratce jde o nejpřirozenější stravovací styl (adaptivní formu stravování), který respektuje aktuální potřeby těla, jejich naplňování a 100% spolehlivost na signály hladu, sytosti, chutí a jejich porozumění. Nepojí se s žádným monitoringem, cíleným řízením jídelníčku, počítáním kalorií ani žádným jiným nepřirozeným externím zásahem. Naopak, spoléhá na selský rozum a opírá se o ústřední slovo stojící v samotném názvu – o intuici.

Zjednodušeně řečeno jíte to, co chcete, kdy chcete a s jistotou, že perfektně naplňujete dynamicky se měnící potřeby svého těla s respektem vůči všem rovinám své životosprávy a zdraví. Intuitivní stravování z vás zkrátka dělá experty na své tělo, jeho signály a s tím spojené aspekty výživy.

Ačkoliv to všechno zní naprosto logicky a možná až podezřele jednoduše, realita je taková, že je v dnešní době intuitivní stravování spíše výsadou než samozřejmostí. Vlivem dietní kultury, v níž žijeme, stravovacích minulostí a vzorců, které přejímáme, je mnohdy spolehlivost na intuici ve stravování komplikovaná, ba často i nemožná. Jakkoliv paradoxně to zní, intuitivní stravování je ucelený koncept, který má své předpoklady a principy. Je potřeba se k němu „projíst“ a v průběhu celého procesu nasměrovat nejenom svůj vztah k jídlu, ale také metabolické, hormonální a psychické rozpoložení.

Začátky intuitivního stravování

Za pojmem „intuitivním stravování“ stojí Evelyn Tribole a Elyse Resch, uznávané RDNs na poli adaptivních forem stravování a poruch příjmu potravy. Poprvé ho zavedly v roce 1995 v jejich společné knize Intuitive Eating: A Revolutionary Anti-Diet Approach. Vdechly tak život celému přístupu, založily ho na evidence-based podkladech a nasměrovaly ho tak, že je z něj dnes dokonce například i samostatný předmět při studiu výživy. 

Ačkoliv z úst těchto autorek existuje spousta definicí a zásadních citací, pro základní popis podstaty intuitivního stravování použijeme tuto: „Intuitive eating is a dynamic interplay of instinct, and rational thought.“.

Intuitivní stravování má pozitivní vliv na body image

Od roku 1995 se intuitivní stravování dostalo do povědomí širší veřejnosti, získal 1.4 miliard zmínek na TikToku a nedá na něj dopustit i bezpočet celebrit a wellness influencerů. Více než 100 akademických studií, mezi nimi také meta analýza z roku 2021, potvrzuje pozitivní vliv intuitivního stravování na body image, sebevědomí i psychickou pohodu. Některé ze studií poukazují také na kladný vliv na krevní cukr (Diabetes typu IDiabetes typu II) nebo cholesterol.

Dlouhodobá studie publikovaná v roce 2021 zjistila také to, že správně uchopený (a mnohdy promptně modifikovaný) koncept intuitivního stravování vede ke zlepšení psychického i behaviorálního zdraví u lidí s PPP jako mentální anorexie a mentální bulimie, potažmo záchvatovitého přejídání. 

Proč je intuitivní stravování v konceptu MG COACHING® tak důležité?

O intuitivním stravování mluví Markéta už několik let všude, kde to jde. Když ho jako jedno ze svých vlajkových témat zmínila poprvé v roce 2018, polovina lidí nevěřila, že něco takového vážně existuje. Právě proto vnímala jako zásadní nejenom vést k němu své klienty, ale také o něm rozšířit povědomí na celé československé nutriční scéně. Ve světě, který je přehlcený nešetrnými postupy, dietami, nepřirozenými a zdraví nerespektujícími metodami, je návrat k přirozenosti čím dál tím důležitější. Nejen v obsahu výživy, ale především v přístupu k ní.

Předpoklady a pravidla intuitivního stravování

Základní principy vychází z originálu ústřední knihy od Evelyn Tribole a Elyse Resch. Je ale důležité zmínit, že kořeny jsou zasazeny ještě hlouběji v minulosti. Proto neradi používáme slovo „pravidla“ a namísto toho raději využijeme již zmíněné „principy“. Ty dle překladu originálu zní následovně:

  1. Odmítnout dietní mentalitu
  2. Ctít svůj hlad
  3. Žít v míru s jídlem
  4. Zpochybnit „výživovou policii“
  5. Objevit v jídle faktor spokojenosti 
  6. Vnímat plnost
  7. Pracovat šetrně s emocemi
  8. Respektovat své tělo
  9. Cítit rozdíl v pohybu
  10. Ctít své zdraví (aneb „šetrná výživa“)

Jak jsme již zmínili, všechno vypadá na první pohled jednoduše, než přijde na praxi. Převod do reality si totiž žádá přeprogramování mnoha vzorců, které se dietní mentalita v dnešní době snaží diktovat jako správné. Také si žádá aplikovat výživovou gramotnost, která je dnes nevyhnutelná především v bodech 4., 8. a 10. 

O jednotlivých bodech si můžete detailněji poslechnout v epizodě podcastu:Co si představit pod pojmem „dietní kultura“?

Bohužel, „dietní kultura“ dnes představuje realitu světa, ve kterém žijeme. Jde o kulturu soustředěnou na kult štíhlosti, nepsané dokonalosti a ideálů, ve které jako by to, jak vypadáme bylo více než to, kým jsme. Skrývá se v ní ale také drsná pravda toho, jak (ne)fungují diety a jaké problémy ve vztahu k jídlu i sobě samým vznikají. Právě proto hned první princip intuitivního stravování apeluje na „odmítnutí dietní mentality“.

Jak s intuitivním stravováním pracují výživářky v MG COACHING®?

Kromě toho, že se jedná o jeden ze standardů, na kterém si zakládáme a ke kterému chceme dovést každého jednoho klienta, je něčím, co má tisíce podob a rychlostí. Velmi často v sobě na začátku skrývá určitou mechanickou cestu, paradoxně právě k tomu, aby se mohla později pozměnit ve funkčně intuitivní. 


„Cesta každého klienta k intuitivnímu stravování je velmi specifická a odráží se v ní samotný klient. I přesto, že jsou cesty různé, první krok(y) jsou vždy stejné a začínají se rýsovat již od prvního dne naší spolupráce. Hned od začátku se totiž s klienty učíme rozvíjet vědomý přístup – naslouchání vnitřním signálům a aplikování adekvátních reakcí na podněty, které přichází z vnitřního i z vnějšího prostředí. Pokládáme si zdánlivě jednoduché otázky a učíme se na ně (znovu) racionálně odpovídat a budovat si tak cestu k poznání vlastních potřeb. Tímto s klienty postupně odpouštíme od myšlenek a postupů, které nám roky nutí dietní kultura, ve které vyrůstáme a které nejsou v souladu s námi samotnými. V průběhu cesty se vždy soustředím na upevňování silných stánek a posilování těch slabých, aby se klient mohl v konečném důsledku na svou intuici doopravdy spolehnout a mohl se jí nechat dále vést, již beze mě.“

Anežka Doležalová


„Během svého studia a klinické praxe se zaměřením na PPP jsem měla možnost z první ruky vidět, kde až může zajít vliv dietní kultury. Právě o to více vnímám, jak velký potenciál s sebou principy intuitivního stravování přinášejí a ve své praxi je aplikuji každý jeden den. Ultimátně je totiž mým cílem dovést každého jednoho klienta do bodu, kdy si naplno užívá zdravý vztah k jídlu založený na důvěře, empatii, svobodě, respektu a racionalitě – a to na celý život.“

Karin Martinková

description