Nutriční spolupráce s Karin Martinkovou očima klientky

Individuální spolupráce patří k základům MG COACHING®. Zakládáme si totiž na individuálním přístupu ke každému jednomu klientovi. Každý výživový specialista našeho týmu do nich mimo své odbornosti vkládá i kousek sebe. Dnes jsme předaly slovo Natali Topolské, klientce naší Karin, aby nám prozradila, co jí vedlo k rozhodnutí pro změnu a jak vypadala spolupráce právě s Karin.

Karin je důležitou součástí nutričního týmu MG COACHING® už více než rok. Ve svém vzdělání a praxi se věnuje zejména spojení výživy a psychologie, a její specializací a také „srdcovou“ záležitostí je osvěta v oblasti poruch příjmu potravy. Svým klientům se věnuje komplexně a je pro ně často terapeutem, nutričním specialistou a spřízněnou duší.

Natali, co Vás vedlo k tomu, najít si nutričního specialistu?

Téma výživy získalo mou pozornost již během puberty. Bohužel, na úplném počátku tohoto zájmu/koníčku, jsem byla značně ovlivněna dietní kulturou, což později vyústilo v určitou formu poruchy příjmu potravy. Těžké období jsem následně překonala a začala tak čerpat z ověřených a kvalitních zdrojů. Zamilovala jsem si lidský výklad výživy a příjemný projev Markéty Gajdošové, jejíž podcasty mi dělaly společnost během volných chvil.

Díky svému očividnému zapálení pro věc mi blízké okolí začalo pokládat otázky či hledat pomoc v jejich vlastní situaci. Zapsala jsem tedy do Restart Masterslass, kurzu vedeném osobně Markét Gajdošovou, kde jsem své znalosti prohloubila, ale spolu s tím si také uvědomila, že pokud chci do zdravé míry radit svým blízkým či kamarádům, musím začít intenzivně sama u sebe.

Cítila jsem, že potřebuji někoho, kdo mě provede tím, co již vlastně tuším, vím, ale vyřeší se mnou nesrovnalosti a pochybnosti, které jsem stále pociťovala. 

Dalším důvodem byla má nová životní role – a to role tety, díky které jsem si uvědomila, že děti jsou „nepopsané listy papíru“, jenž hodně přejímají, opakují a napodobují. Vyděsilo mě, že bych jednou své vlastní dítě v tomhle smyslu negativně ovlivnila. Zkrátka pokud chci, aby moje dcera měla zdravý vztah k jídlu a sobě samé, musím opět začít sama u sebe a vyřešit nedořešené.

Proč jste se rozhodla vybrat si pro výživovou spolupráci zrovna Karin a MG COACHING®?

MG COACHING® a konkrétně tvorba Markéty Gajdošové mě již dlouhodobě inspiruje a je mým hlavním zdrojem informací ze světa výživy. Po absolvování Restart Masterclass, během kterého jsem plně souzněla s Markétiným výkladem, bylo jasno! 🙂

I přestože při registraci zájmu o spolupráci s MG COACHING® tuto možnost máte, já jsem konkrétního výživáře nevybírala – nechala jsem to osudu a uvážení MG teamu. Vzpomínám si, že Karin zrovna v tomto období v MG COACHING® začínala. Když jsem si krátce po odeslání přihlášky přečetla newsletter o její nové pozici v Markéty nutričním týmu, v duchu jsem si říkala: „To je přesně ona!“.

Z Karin životopisu nás pojilo studium a život v zahraničí i zkušenost s PPP. Karin však, narozdíl ode mě, dominovala odborným vzděláním z oblasti nejen výživy, ale i psychologie.

Předčila tím všechny mé představy o nutričním specialistovi. Spojení terapeuta, spřízněné osoby a výživového odborníka – to vše jsem v Karin viděla.

Pro jaký typ spolupráce s Karin jste se rozhodla a proč?

Rozhodla jsem se pro výživový koučing, což je dlouhodobá a velice intenzivní varianta spolupráce se zpracováním plánu a komplexním vedením. Součástí koučingu jsou mimo jiné i pravidelné hloubkové konzultace, každotýdenní check-in konzultace a jejich následné písemné shrnutí a celý reportový systém. Stravovací plán se vám tak přizpůsobuje v průběhu spolupráce v závislosti na okolnostech vývoje a změn, které společně pozorujete.

Tento typ spolupráce jsem volila, jelikož jsem toužila po konstantní podpoře a určitém průvodci celým procesem – po někom, kdo mi občas ukáže směr, podá pomocnou ruku nebo mě jen ujistí, že jsem na správné cestě.

I přestože jsem již určitý základ měla a cítila jsem, že vím, jak bych radila blízké osobě, nedokázala jsem to často praktikovat sama na sobě. Kovářova kobyla…

Potřebovala jsem tedy poradce, který rozuzlí přetrvávající nejasnosti a pochybnosti, které stále sem tam vypluly na povrch a vlastně pozná, na čem je třeba ještě zapracovat.

Jaký byl Váš primární cíl? 

Můj primární cíl bylo vystoupení ze začarovaného kruhu restrikcí a myšlenek točících se okolo čísel, gramů a kalorií. Toužila jsem po utišení vnitřního hlasu, jenž neustále vše analyzoval, počítal a kvůli kterému mi nezbyla energie na běžné denní aktivity i sociální interakce. Doufala jsem ve znovunalezení své intuice a důvěry ve své vlastní tělo. Jídlo pro mě stále sem tam představovalo určitou nejistotu a stres. I přes (alespoň vizuální) překonání poruchy příjmu potravy jsem tyto momenty stále zažívala a ve stresujících obdobích vypluly na povrch. Byl to určitý způsob kontroly v dobách, kdy jsem ostatní oblasti ve svém životě nemohla ovlivnit.

Cílem společné spolupráce byla tedy stabilizace stravovacího režimu a optimalizace stravovacích návyků. Současně také zdravý vztah k jídlu a sobě samé, a především také podpora zdraví a psychické pohody.

Jak vnímáte svůj vztah k jídlu, tělu, potažmo ke zdraví nyní ve srovnání s tím, jak jste oboje vnímala před zahájením spolupráce?

Naučila jsem se se svým tělem SPOLU-pracovat, než-li ho vystavovat stresujícím a zbytečně náročným situacím. Jinými slovy, naslouchám svým potřebám, vím, kdy zpomalit, kdy naopak šlápnout na plyn a poznám tak, co ode mě mé tělo žádá.

Jsem vděčná za to, co pro mě denně zvládá a dívám se na něj s láskou. Samozřejmě že mám i negativní body image dny, nicméně, díky Karin vím, že je to naprosto lidské – cílem není dokonalost. Důležité je však vědět, jak s takovými momenty pracovat.

Jídlo nyní vnímám jako zdroj energie, radosti, sociální interakce i kultury. Nepředstavuje pro mě stres, restrikci, číselnou podobu či kategorizaci na zdravé/nezdravé potraviny.

Kdy jste začala pozorovat první změny a výsledky?

Prvotní změny jsem začala pozorovat již po úplně úvodní konzultaci, kde jsme si pouze ujasnily cíl spolupráce, její podobu a co od toho obě strany očekávají. I přestože jsem v ruce ještě nedržela žádný plán, pocítila jsem obrovskou vlnu úlevy a hřejivý pocit, který mě ujistil o správnosti rozhodnutí.

Byla to právě empatická Karin, profesionál v oboru, která plně rozuměla mé situaci a s naprosto lidským přístupem mi vysvětlila, jak lze danou spolupráci uchopit.

Hřejivý projev Karin působil jako jedno velké objetí. Jako kdyby vám z beder někdo vzal všechnu tíhu světa a vy víte, že na to nejste sami.

S jakými výzvami jste se během spolupráce setkaly a jak vám byla v tomto spolupráce s Karin nápomocná? 

Výzev byla spousta a věřím, že je tomu tak správně, jelikož když se snažíte v životě v čemkoliv posunout, zlepšit či dosáhnout nějakou pomyslnou metu, často to právě obnáší určité vystoupení z komfortní zóny.

Použila bych v tomto smyslu takové obrazné přirovnání – jako kdybychom se snažili vyplavat zpět na hladinu s vizí nádechu, ale na té cestě kupředu nás sem tam stahují chapadla chobotnice a my se z nich opakovaně snažíme vymanit a vyplavat zpět na vzduch. Ať tohle vyobrazení zní sebevíce dramaticky, jsou to přesně ty naše pochybnosti, ztráty motivace či jiné záchvěvy, které přicházejí na cestě za jakýmkoliv cílem a jsou vlastně zcela běžnou součástí určitého posunu… A právě Karin mi v těchto momentech dodávala sílu a přesvědčení, že jsem na správné cestě. Jsem si jistá, že bez její opory bych to nedokázala.

Pokud bych měla být konkrétní, asi bych vyzdvihla práci s body image – naučit se milovat a být vděčná za to, co vše pro mě mé tělo dělá. Před spoluprací jsem se svým tělem neuměla moc dobře „komunikovat“ a často jsem ho tak vystavovala náročným podmínkám na úkor naslouchání a dopřání např. požadovaného odpočinku.

Které momenty spolupráce byly pro vás nejvíce přínosné? 

Nejvíce přínosné momenty spolupráce pro mě byly osobní 1:1 konzultace a tím i možnost se někomu svěřit – někomu, kdo se plně dokáže vžít do mé situace. Karin má v tomto smyslu opravdu terapeutické schopnosti a často tak zjistíte, že spousty témat primárně nesouvisí čistě s výživou, ale zasahuje i do jiných oblastí vašeho života.

Nejpřínosnější moment spolupráce je těžké určit, jelikož mi každá část byla přínosná tím, jak zapadala do celkové mozaiky. Opravdu každý týden jsem měla pocit, že jsme otevřely nové téma a překonaly nové výzvy.

Pokud bych měla být konkrétní, asi bych vyzdvihla naučit se pracovat, resp. ignorovat :), s dietní kulturou a celkově uniknout jejímu vlivu, což je v dnešním světě sociálních sítí a médií opravdu náročné. Stejně jako začnete filtrovat informace, které se k vám dostávají, začnete s tím i filtrovat lidi a vztahy ve svém okolí, které vám třeba nic pozitivního nepřináší, nijak vás neobohacují. A tak se opět vracím k tomu, jak vše souvisí se vším a celková spolupráce tak zasahuje do mnohem širších oblastí vašeho života, než jste si dokázali zprvu představit.

Co byste poradila lidem, kteří stále váhají, zda si najít nutričního specialistu?

GO FOR IT! I já sama jsem pochybovala, zda do spolupráce jít či nikoliv, ale zpětně to hodnotím, jako nejlepší investici do mě samotné. Spolupráce mi hlavně otevřela oči nejen v oblasti výživy, ale také v mnoha jiných sférách mého života. Jakmile se naučíte naslouchat svému tělu, probudíte v sobě zapomenutou intuici a najednou jasně víte, co od života chcete, jaké dveře chcete zavřít a co nového byste naopak chtěli zkusit. Takovou třešničkou na dortu je, že na to vše máte konečně energii a veškerou vaši kapacitu nezabírají pouze myšlenky točící se okolo kalorií. Jídlo se pro vás naopak stane palivem, které vám umožní dané cíle dosáhnout.

Celková zkušenost pro mě byla opravdu stěžejním bodem a probuzením – nejen co se týče stabilizace stravovacího režimu, ale i celkové důvěry ve své vlastní tělo, jenž se obratem promítala do životních oblastí, kde bych to čekala nejméně.